Home      Aktualności      Regulamin        Linki      Deweloperzy      Agencje nieruchomości      Reklama      Kontakt                


Zapomniałem hasła   Rejestracja
Domy                   Działki                   Lokale użytkowe                   Mieszkania                   Pokoje Dodaj bezpłatne ogłoszenie

Regulamin


Regulamin korzystania z usług serwisu NIERUCHOMOSCI.YOOO.PL
1.Zanim Ogłoszeniodawca zarejestruje się w serwisie NIERUCHOMOŚCI.YOOO.PL winien zapoznać się ze wszystkimi punktami niniejszego regulaminu.
2.Ogłoszenia w serwisie NIERUCHOMOSCI.YOOO.PL mogą zamieszczać wyłącznie zarejestrowani Ogłoszeniodawcy. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i dobrowolna. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
3.Konto użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w kupnie/sprzedaży nieruchomości zostanie zablokowane.
4.Rejestrując się Ogłoszeniodawca potwierdza zapoznanie się ze wszystkimi punktami niniejszego regulaminu i potwierdza ich akceptację.
5.Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w serwisie internetowym NIERUCHOMOSCI.YOOO.PL którego administratorem jest PHUP RANGER z siedzibą w Warszawie przy ul Radzymińskiej 187.
6.Treść zamieszczanych w serwisie NIERUCHOMOSCI.YOOO.PL ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a w szczególności ich opisów nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
7.Zabrania się kopiowania treści ogłoszeń i zdjęć zawartych w ogłoszeniach w serwisie NIERUCHOMOSCI.YOOO.PL. ,w przypadku stwierdzenia takiego postępowania zostaną podjęte kroki prawne w celu ochrony ogłoszeniodawców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.
8.Zabrania się zamieszczania plików graficznych nie obrazujących dodanej oferty.
9.Zabrania się umieszczania w treści ofert reklamy innych firm lub serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
10.Ilość ogłoszeń jaką może umieścić Ogłoszeniodawca jest nieograniczona, ogłoszenia nie mogą jednak dotyczyć tej samej nieruchomości. PHUP RANGER zastrzega sobie prawo usuwania założonych ogłoszeń bez wcześniejszego powiadamiania Ogłoszeniodawcy i bez podania przyczyny. Ogłoszeniodawca może zostać zablokowany, co wiąże się z usunięciem założonego przez niego ogłoszenia, w przypadku kiedy treści ogłoszenia będą niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
11.Ogłoszeniodawca publikujący ofertę w serwisie NIERUCHOMOSCI.YOOO.PL wyraża zgodę na: upublicznienie danych kontaktowych podanych w ofercie, prowadzenie przez PPHU RANGER wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot jego ofertę lub oferty, przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu.
12.PPHU RANGER nie ponosi odpowiedzialności:
- za wynikłe szkody Użytkownika oraz innych osób w wyniku założenia ogłoszenia
- za treści znajdujące się w ogłoszeniach Użytkowników
- za skutki powstałe w wyniku posługiwania się loginem i hasłem dostępowym Użytkownika przez osoby trzecie
- za skutki powstałe w wyniku awarii serwera, działania oskryptowania serwisu
- za przerwy w dostępie do serwisu
- z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert
- za nieopublikowanie lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych.
13.Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione.
14.PHUP RANGER nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
15.PHUP RANGER nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ofert indywidualnych ani ofert zamieszczanych przez partnerów serwisu - agencje nieruchomości, developerów oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez ogłoszeniodawcę lub partnera nieprawdziwych lub niepełnych danych.
16.Za treść publikowanych ofert odpowiadają wyłącznie ogłoszeniodawcy.
17.Podawanie danych umożliwiających zidentyfikowanie ogłoszeniodawcy w innych polach niż do tego przeznaczone jest zabronione.
18.Naruszenie tego zakazu uprawnia PPHU RANGER do jego usunięcia.
19.Zgłaszając ofertę Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem zgłaszanej oferty, lub jest uprawniony do dysponowania zgłaszaną nieruchomością.
20.PHUP RANGER nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikiem a partnerami serwisu zainicjowanych zgłoszeniem za pośrednictwem serwisu NIERUCHOMOSCI.YOOO.PL.
21.Akceptując niniejszy regulamin ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
22.Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie NIERUCHOMOSCI.YOOO.PL PPHU RANGER zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Ogłoszeniodawców. PPHU RANGER nie kontroluje wiarygodności treści zamieszczanych w ogłoszeniach.


Wyszukiwarka
Rodzaj oferty


Typ oferty


Powierzchnia [m2]


Cena [zł]


Województwo


Miasto


Aktualności
Targi Mieszkaniowe
Targi Mieszkaniowe W dniach 21-22 kwietnia 2007 roku odbyła się kolejna edycja targów Nowy Dom Nowe Mieszkanie. Wydarzenie miało miejsce...

2007.04.22
ReklamaHome     Aktualności     Regualmin     Linki     Reklama     Kontakt     Dodaj bezpłatne ogłoszenie

Opublikowane na stronach www.nieruchomosci.yooo.pl ceny nieruchomości oraz inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Napisz do nas biuro@yooo.pl lub zadzwoń 0-513 940 823 © 2007 nieruchomosci.yooo.pl